Telefon: +420 608 41 1046

Amazonští Taitové mají plné zuby podvodníků

Deset vážených šamanů spojilo své síly, aby zabránili invazi podvodníků a šarlatánů, kteří ohrožují jejich tradice. Toto je jejich manifest:

Publikováno 25.1. 2020 Las2orillas

Jsme původní obyvatelé, kteří po tisíciletí obývají tuto domorodou půdu Amazonie, pěstujeme léčivé rostliny a praktikujeme znalosti a moudrost našich babiček a dědečků, abychom žili v míru a harmonii s Matkou Zemí. 

Před více než pěti sty lety jsme byli napadeni s cílem zmocnit se zdrojů a bohatství našeho území, kde jsme žili ve spojení s Matkou Přírodou. Spolu s kolonizací přišla i náboženství, která způsobila neopravitelné škody a prosazovala bibli a cizí bohy v naší tisícileté duchovní kultuře. 

Cizinci chtěli vymazat naše svatá spojení s přírodou, očerňovali naše duchovní obřady a smáli se našemu rostlinnému bádání. 

I dnes jsme kolonizováni a napadáni. Ozbrojené skupiny, překupníci, kolonizátoři, mezinárodní těžaři, též těžaři uhlovodíku a chovatelé dobytku stále ohrožují náš národ usilující o ochranu amazonského ekosystému, jinými slovy životně důležitého ústrojí pro život celé planety. 

Duchovní vůdci domorodých národů amazonského povodí jsou zodpovědní za zachování duchovních tradic a znalosti posvátné medicíny Yagé (Ayahuasca). Prostřednictvím léčby pomocí Yagé jsme odolali invazi a ochránili naši automii. Pomocí medicíny také léčíme nemoci komunity, chráníme naše území a životy našich vůdců. 

Díky posvátné rostlině Yagé od dětství kultivujeme naši moudrost a hovoříme s duchy Matky Země. Učíme se, které rostliny jsou vhodné k léčbě nemocí. Yagé není halucinogen ani  psychedelická rostlina. Yagé je rostlina, která má živého ducha, a která nás učí, jak žít v míru a harmonii s Pacha Mamou. 

Domorodí lékaři Yagé a indiánští náčelníci musí splnit striktní normy a dodržovat duchovní zákony, jak ustanovuje dokument UMIYAC (Union of Indigenous Yagé Medics of the Colombian Amazon): „Zamyšlení starších: etický kodex domorodého léčitelství na úpatí kolumbijské Amazonie“. Proces učení tradičního lékaře, ženy vědmy, ayahuaskového léčitele je obtížný a může trvat celý život. 

V souladu s našimi kulturními zvyky, jsou to právě domorodé komunity, které si díky neustálému pozorování váží opravdových ayahuaskových léčitelů, náčelníků nebo Iacha (osoba, který symbolizuje moudrost), kteří díky své známosti, moudrosti a rodové linii mohou převzít odpovědnost a dohlížet na tělesné a duchovní zdraví amazonských národů. 

Někteří mladí domorodci vnímají léčení pomocí Yagé povrchně, nemají moudrost a neznají rostlinu Yagé. Odchází ze společenství daleko z očí duchovních vůdců, aby vykonávali obřady a nepatřičně tak na sebe vzali roli tradičních léčitelů. Oblékají peří a náhrdelníky a nechávají si říkat taitas, slovo, které navíc pouze znamená „otec“ a je to obecně uznávaný termín, který používá společenství národu Inga. Cílem je zbohatnout za každou cenu, riskují duševní zdraví a dokonce i životy svých pacientů. 

Také lidé, kteří nejsou domorodci, si přivlastňují a zneužívají naše praktiky a bez znalosti původního léčitelství Yagé, organizují rituály, „duchovní cesty“, „ayahuaskovou turistiku“ a „školy šamanismu“. Jedná se o fenomén prospěchářského používání, konzumu, manipulace a přivlastňování našeho tradičního léčitelství, našich znalostí a našeho obrazu. Tyto praktiky zneužívají posvátnost našeho vidění světa, útočí na naše vůdce a jsou v rozporu s ujednanými dohodami a smlouvami, které chrání nehmotné duchovní a kulturní dědictví léčitelství našich domorodých národů (například Kolumbijská ústava z roku 1991, Dohoda 169/OIT , 1989 a Vyhlášení OSN o Právech Domorodých národů z roku 2007 a jiné). 

Posvátná rostlina Yagé je součástí společného pradávného kulturního domorodého léčivého dědictví původních národů Amazonie a jejím cílem je léčit nemoci. Yagé nemůže být použita za účelem zisku nebo obchodu, bez podpory těch, co praktikují tradiční rodovou medicínu a se zárukou domorodých komunit a organizací. 

Existují osoby a podniky, kteří si za účelem obchodu přivlastnili naše symboly a přizpůsobují se našemu obrazu a napodobují naše zvyky a návyky.  

Sociální sítě jsou naplněny nabídkami domnělých domorodých praktik, což jest výsledek kulturního přivlastnění, jehož cílem je získat klienty a peněžní zisky. 

Míšení tradic a domorodých praktik jako je užití San Pedra, Yagé, Peyote, Kambó, Bufo Alvarius, Ibogy nebo Temazcalu, je vytrženo z kontextu, znásilňuje posvátnost a oslabuje pradávné tradice, které jsou životně důležité pro přežití původních národů a také riskuje zdraví osob, které se účastní těchto událostí. 

Zneklidňující je též obchodní prodej semen a amazonských rostlin k přípravě Yagé. Tento nový extrakční proces a nadměrné využívání ohrožuje udržitelnost našich zdrojů a oslabuje komunity, vytváří peněžní pasti a připomíná ekonomiku překupníků. 

Mezinárodní veřejnost má přístup k těmto službám, aniž by si uvědomila, že přivlastnění a komerčnost našich domorodých tradic brání naší cestě k sebeurčení. Špatné praktiky poškozují delikátní komunitní rovnováhu, podlamují kolektivního ducha našich společenství a oslabují naši spiritualitu. Všechno toto oslabuje odolnost našich národů, riskuje naše životy a amazonský ekosystém, který chceme zachovat a ochránit. 

Jako organizace domorodých národů a politické a duchovní autority amazonských národů a národů Siona, Inga, Coreguaje, Kamentsá-Biya a Cofán, prohlášeni Konstitučním Kolumbijským Parlamentem v dubnu roku 2009 v riziku fyzického a kulturního vyhubení, 

ohlašujeme nedovolené přivlastnění, zneužití a komerčnost posvátné rostliny Yagé, našich tradic, zvyků a vědění.

Opakujeme, že podniky jako Evropská Škola Ayahuasky, Inner Mastery pana Alberta Varela, a Verein Sol Jaguar pana Antonia Valverde, a další, stále obchodují s medicínou Yagé, šíří špatné praktiky, riskují životy pacientů a ohrožují posvátná práva domorodých národů, mezi kterými je také právo na život. 

Žádný domorodý léčitel Yagé, náčelník, Iacha, žena vědma nebo tradiční vůdci, nemá právo potvrdit nebo pověřit nedomorodé osoby, aby uspořádali rituál Yagé, v našem původním systému domorodého zdraví neexistuje žádný pověřený nebo zastoupený člověk, který zaštiťuje nedomorodou osobu jako tradičního léčitele. Duchovní moudrost je velký závazek, který za žádných okolností nemůže být umenšen vydáním certifikátu. 

Nikdo jiný než domorodé obyvatelstvo národu Yagé, nemůže pěstovat, prodávat nebo konat rituály Yagé. V souladu s vlastními regulačními systémy, jediné osoby, které mohou vykonávat rituály Yagé, jsou léčitelé Yagé, Iacha, náčelníci nebo ženy vědmy, které počítají s podporou a uznáním domorodých amazonských komunit, tradičními úřady, domorodými organizacemi jako UMIYAC, v souladu s původním zákonem, vlastním a vyšším právem. 

Čelíme tomuto neštěstí, a proto naléhavě vyzýváme všechny vědomé osoby, aby neriskovaly své zdraví při účasti na těchto komerčních aktivitách a respektovali kulturní a společenský vývoj odolnosti domorodých národů. 

Vyzýváme též národní a mezinárodní organizace, OSN, Světovou organizaci duševního vlastnictví, aby v rámci již schválených dohod a vyjednávání, vzali na vědomí vůli původního obyvatelstva ochránit celistvost našeho tradičního vědění, protože na tom závisí naše životy a zachování amazonského území. 

Apelujeme na mezinárodní organizaci, aby vybudovala spojenectví a vytvořila aktivní solidárnost k vytvoření velkého hnutí k obraně a ochraně Matky Země a Amazonie. 

 

S úctou, 

LUZ MERY BECERRA JACANAMEJOY – Kolumbie– Oficiální zástupce ASOMI

ERNESTO EVANJUANOY CHINDOY – Kolumbie– Oficiální zástupce UMIYAC

FRANCO EVER PIAGUAJE – Kolumbie– Oficiální zástupce OZIP

HERNANDO CHINDOY CHINDOY –Kolumbie– Oficiální zástupce Entidad Territorial Pueblo Inga

HUMBERTO PIAGUAJE – kolumbie – Duchovní poradce UMIYAC

ELEUTERIO QUETA – Prezident ASMIC – Zástupce národu Cofán

JULIO CÉSAR LÓPEZ JAMIOY – Kolumbie– Oficiální zástupce OPIAC

TIBERIO LUCITANTE QUETA – Kolumbie– Oficiální zástupce UMIYAC

LUCIANO MUTUMBAJOY Kolumbie – Duchovní poradce UMIYAC

TABEA CASIQUE CORONADO – Ekvádor – Kolumbie– Oficiální zástupce COICA

Sdílej článek
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Tisk
Napsat komentář