Telefon: +420 608 41 1046

Sarava foundation

nadační fond

V minilém roce se náš projekt Sarava rozrostl o další počin – vdechli jsme život Nadačnímu fondu Sarava Foundation, skrze který nyní můžete přímo přispívat původním kmenům.
SARAVÁ!

Nadační fond Sarava foundation vznikl za účelem podpory původních kmenů, zachování jejich kultury a šíření jejich moudrosti, kterou považujeme za zásadní pro zachování lidského druhu. Ať už skrze zajišťování finančních zdrojů či realizaci projektů, které by napomohly k pokračování v jejich způsobu života.

Naše vize

Projekty vedoucí k uchování a šíření jejich kosmologie.

Naše mise

Prostřednictvím šíření moudrosti a hodnot původních kmenů napomáhat zvyšování kolektivního vědomí.

Naše hodnoty

Reciprocita, udržitelnost a sounáležitost jsou hlavními aspekty našeho vnitřního řádu. Kosmologie původních kmenů nese poznání, která považujeme za zásadní pro kolektivní transformaci a přežití lidstva.