Sarava_Wairuru_Rojo-A

Ruční výroba

Ruční výrobky vyráběné indiány a domorodými kmeny, nejen z jižní ameriky. V těchto výrobcích se odráží kosmologie kmene a obrazce léčivých vizí, které se staly vyjádřením příslušnosti k danému kmeni, nástrojem pro uchování tradic a učení pocházející od předků.