Telefon: +420 608 41 1046

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro klienty i neklienty o tom, jakým způsobem,
proč a jak jsou zpracovávány osobní údaje v Sarava.

Co jsou to osobní údaje

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.[1]Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí omezováno, přičemž v Česku je tato oblast řešena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který ještě rozeznává citlivý osobní údaj (k tomu podrobněji níže v kategorii osobních údajů). Od 25. května 2018 bude ochrana osobních údajů upravena celoevropsky nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.[2] Jedná se o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas

Právnická osoba (S.R.O.) stojící za eshopem Sarava.cz je Sarava s.r.o., Za vodárnou 1628/11, 182 00, Praha 8, IČO: 19534850, DIČ: CZ19534850, která provozuje eshop Sarava.cz, (dále jen SARAVA) zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Data transakcí i osobní data (kontaktní údaje) mohou být poskytnuty společnostem
ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, 170 00, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505,
Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, Attention: Stripe Legal,
a to pouze za účelem zpracování online platby. Klient má právo vidět obsah svých údajů a případné provedené opravy. Povolení sdílení těchto informací je dobrovolné, zároveň je však rozhodující pro používání těchto stránek.

Jaké údaje budeme zpracovávat

Osobní údaje poskytnuté uživatelem eshopu Sarava.cz při nákupu a registraci. Jedná se zejména o kontaktní údaje (uživatelské jméno, jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (číslo účtu) v souvislosti s provedenou platbou na náš účet. Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek v rozsahu jméno, e-mailová adresa. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme nabízet službu novinky.

Osobní údaje nejsou vytvořeny pouze interakcí uživatele s vaším webem. Osobní údaje jsou také generovány technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, soubory cookies, analytika a vložené data třetích stran.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

U nás, v SARAVA dodržujeme následující principy:

  • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
  • Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona, nebo ochraně našich práv.
  • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká všech našich služeb.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme, pokud budete toto potřebovat, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.

Jednotlivec, který usiluje o přístup nebo se snaží opravit, pozměnit nebo odstranit nepřesné údaje, by měl navštívit stránku Můj účet, kde můžete svoje osobní údaje upravit, nebo napsat na email [email protected] svoji žádost o kompletní smazání dat.

V SARAVA respektujeme vaše soukromí ať se jedná o jakoukoliv informaci, kterou můžeme ukládat při provozu našich stránek.

Návštěvníci webových stránek

V případě, že užíváte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách. Jako většina provozovatelů webových stránek, SARAVA sbírá neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Tyto neosobní informace SARAVA shromažďuje za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek. Čas od času může SARAVA vydat shrnutí těchto informací, například vydáním příspěvků ohledně trendů uživatelů na stránce.

SARAVA také sbírá IP adresy pro přihlášené uživatele a pro ty uživatelé, kteří přidají komentář na našich stránkách. SARAVA zveřejňuje IP adresy přihlášených uživatelů a komentujících uživatelů pouze za stejných podmínek, jako při zveřejnění osobních informací, které jsou popsány níže. Výjimku tvoří IP adresa komentujícího uživatele, která se zobrazuje administrátorovi stránek.

Sbírání osobních údajů

SARAVA poskytuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze svým zaměstnancům a dodavatelům kteří (i) potřebují tyto informace znát, aby je zpracovaly jménem společnosti SARAVA nebo poskytovaly služby dostupné na internetových stránkách společnosti SARAVA, (ii) souhlasili s tím, že tyto informace neposkytnou další straně. Používáním našich webových stránek souhlasíte s poskytnutím těchto informací. SARAVA nikdy nepronajme nebo neprodá potencionální osobní informace a osobní informace.

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje našich uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky, starají se o data ve vašem nákupním košíku a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Webové stránka sarava.cz používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google.

Cookie třetích stran mohou být použité také v rámci aktivit (sdílení a hodnocení stránek, přidávání komentářů, přehrávání videí) na sociálních sítích Facebook, Twitter, Google+ a dalších prováděných na našich stránkách.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Druhy cookies používané v rámci sarava.cz

uwoocommerce_cart_hash + woocommerce_items_in_cart
– Obsahují informace o košíku jako celek a pomáhají WooCommerce s informací, kdy se data v košíku mění.

uwp_woocommerce_session_
– 
Obsahuje unikátní kód pro každého zákazníka, takže rozpozná, který košík v databázi je jeho.

Cookies neobsahují žádné osobní informace

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

Push notifikace

Na našich webových stránkách používáme push notifikace k upozornění na nový obsah. Push notifikace, nebo také „oznámení“ jsou krátké informační zprávy, které se vám zobrazují na ploše počítače či obrazovce mobilního telefonu.

Přihlášení k push notifikacím můžete spravovat ve svém prohlížeči, kde je můžete deaktivovat.

Deaktivace push notifikace v různých prohlížečích

 

Reklama

Všechny stránky společnosti SARAVA nepoužívají žádný reklamní systém.

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Ačkoliv bude většina změn malá, SARAVA může provádět úpravy v prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud k tomu dojde, budou klienti na tuto změnu upozornění e-mailem.

SARAVÁ

INSTAGRAM @sarava_rape

FACEBOOK @saravarape