Sopro do Rapé – Duma Deshke

DUMA DESHKE – Rapé

Vnitřní postoj k Rapé je modlitbou.

Sopra do Rapé – Práce s Rapé je umění, které je doprovázené hlubokou úctou ke vzájemnému vztahu s tímto posvátným nástrojem.

Pokud se zavážeme k práci s Rapé, je to cesta ideálně provázená dietami, které jsou součástí celé tradice práce s amazonskými medicínami.
Dieta s Maestro plantas, je proces dietování jedné rostliny, nejčastěji připravované v tekuté formě, kdy se pije několik týdnu za sebou – v absolutním klidu a izolaci v pralese, doprovázené stravou bez soli, ideálně jen maniok, rýže atd. Díky navázání hlubokého vztahu a poznání Maestro plantas pomocí diet s těmito rostlinami, máme jedinečnou příležitost v pokoře poznat sílu, kterou tyto posvátné rostliny nesou, a také sílu ducha, který v nich přebývá.

Propojením Maestro plantas vzniká Rapé, která přináší ducha Rapé, kterého Huni Kuin indiáni oslovují DUMA DESHKE.
DUMA DESHKE  nás při práci s Rapé spojuje s energií Yuxibu (energií stvoření).

Naše práce skrze Tepi, má vždy nést záměr – být ve službě síly DUMA DESHKE a s propojením modlitby k Maestro plantas. Protože „oni sami“, „ono Rapé“ je tím prostředníkem, tím pomocníkem, který přichazí a my by jsme se neměli považovat za někoho kdo léčí, pravě naopak – jen toho, kdo následuje vedení DUMA DESHKE a MAESTRO PLANTAS. 

Přijmeme-li nauky z pralesa jako skutečné – uvidíme, že ve chvíli, kdy poznáme jednotlivé Maestro plantas a Spirity, kteří za nimi stojí, naše následovaní DUMA DESHKE (spirit Rapé) je vedeno hlubokou kvalitou, která nelze předat slovy.

Tato kvalita je rozpoznatelná v tom, že kdo podává rapé nevkládá sebe ani svou roli jako nositele léčení. aplikuje v čistotě se záměrem toho dobrého a v pozorné ochraně své čistoty. A ve chvíli, kdy přijímající vstoupí do léčení, do CURY skrze DUMA DESHKE, je šaman, či ten kdo předává rapé, plně kompetentní v péči a službě ,což znamená také vědět a rozpoznat na čem se nyní pracuje, a co může v průběhu CURY (léčení) pomoci.

Celá práce s využitím TEPI je ovlivňovaná různými druhy aplikace – Huni Kuin používají SOPRO DA JIBOIA, SOPRO DO URUBU, SOPRO DO BEIJA FLOR, SOPRO DA TARTARUGA, SOPRO DA JAGUAR a nebo také  SOPRO CAMINO DO SONHO 🙂 

Takže, kdo z Vás pracuje s TEPI, hodně HAUX HAUX pro Vás A FORÇA DO TABACO, DO NIXI PAE, DO DESHKE PAE DO DUMA DESHKE . 🙂

Haux Haux Haux

SARAVA

LUCIE & ŠTĚPÁN

Sdílej článek
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Tisk
Napsat komentář