Sopro do Rapé - Duma Deshke - Sarava

Sopro do Rapé – Duma Deshke

DUMA DESHKE – Rapé

Vnitřní postoj k Rapé je modlitbou.

Sopra do Rapé – Foukání Medicíny Rapé je umění, které je doprovázené hlubokou úctou ke vzájemnému vztahu s touto medicínou. 

Pokud se zavážeme k práci s Rapé, je to cesta ideálně provázená dietami, které jsou součástí celé tradice práce s amazonskými medicínami.
Dieta s Maestro plantas, je proces dietování jedné rostliny, nejčastěji připravované v tekuté formě, kdy se pije několik týdnu za sebou – v absolutním klidu a izolaci v pralese, doprovázené stravou bez soli, ideálně jen maniok, rýže atd. Díky navázání hlubokého vztahu a poznání Maestro plantas pomocí diet s těmito rostlinami, máme jedinečnou příležitost v pokoře poznat sílu, kterou tyto posvátné rostliny nesou, a také sílu ducha, který v nich přebývá.

Propojením Maestro plantas a forca do tabacco (síly tabáku) vzniká medicína Rapé, která přináší ducha Rapé, kterého Huni Kuin indiáni oslovují DUMA DESHKE.
DUMA DESHKE  nás při práci s Rapé spojuje s energií YOUSHIBU (energií stvoření).

Je velmi důležité vědět, že KURIPÉ foukání (samo-aplikátor) je zcela odlišné od aplikace s TEPI (velký dvoučlenný aplikátor). S KURIPÉ může být foukání jemnější a hladší, naše vlastní energie cirkulující skrze dech.

Teď se dostáváme k tomu zajímavějšímu, protože TEPI způsobuje silnější fouknutí provázené větším tlakem. A co je ještě důležitější, že ten, kdo bude někomu foukat, by měl mít dostatečné zkušenosti s tímto uměním.

Jak nám v Brazílii říkal náš kamarád Ninawa Pai da Mata, jeden z předních Pajes Huni Kuin komunity, se kterým jsme  pro Vás také natočili několik videí: – TEPI je přemostěním, TEPI je mostem, který spojuje dva vesmíry, což znamená obousměrný tok energie. Proto je dobré nauku oboustranné cesty energie ovládat a nepřenášet žádné ovlivňování a podprahové záměry přijímajícímu.  

Jestliže je Rapé – DUMA DESHKE aplikované z důvodu CURA( lečení) je důležité si uvědomit, že oboustranná cesta je jednou ze součástí léčení a energie také proudí zpět skrze Tepi k PAJÉMU (šamanovi či tomu, kdo aplikuje Rapé).
Přenášená energie od druhé osoby může mít náboj toho, co má být čištěno.
Proto je důležité, když někomu aplikujeme rapé, mít dostatečné znalosti,  jak sám sebe a svou energii chránit. 

(V našich krajinách, oproti těm pralesním, je na individuálním uvážení každého, co jsou pro něj dostatečné zkušenosti, aby se s tímto uměním pracovalo. )

Naše fouknutí skrze Tepi, má vždy nést záměr – být ve službě síly DUMA DESHKE a s propojením modlitby k Maestro plantas. Protože „oni sami“, „ono Rapé“ je tím prostředníkem, tím pomocníkem, který přichazí a my by jsme se neměli považovat za někoho kdo léčí, pravě naopak – jen toho, kdo následuje vedení DUMA DESHKE a MAESTRO PLANTAS. 

Přijmeme-li nauky z pralesa jako skutečné – uvidíme, že ve chvíli, kdy poznáme jednotlivé Maestro plantas a Spirity, kteří za nimi stojí, naše následovaní DUMA DESHKE (spirit Rapé) je vedeno hlubokou kvalitou, která nelze předat slovy.

Tato kvalita je rozpoznatelná v tom, že kdo fouká rapé nevkládá sebe ani svou roli jako nositele léčení. Fouká v čistotě se záměrem toho dobrého a v pozorné ochraně své čistoty. A ve chvíli, kdy přijímající vstoupí do léčení, do CURY skrze DUMA DESHKE, je šaman, či ten kdo předává rapé, plně kompetentní v péči a službě ,což znamená také vědět a rozpoznat na čem se nyní pracuje, a co může v průběhu CURY (léčení) pomoci.

Celá práce s využitím TEPI je ovlivňovaná různými druhy fouknutí – Huni Kuin používají SOPRO DA JIBOIA, SOPRO DO URUBU, SOPRO DO BEIJA FLOR, SOPRO DA TARTARUGA, SOPRO DA JAGUAR a nebo také  SOPRO CAMINO DO SONHO ( fouknutí cesta snů)  na dobré spaní 🙂 

Jindy zase napíšeme za SARAVÁ Rapé, Lucii a Štěpána popis různých Sopros (fouknutí) a jejich významu.

Celá SARAVA vznikla pro pozvedání kultury Rapé u nás, se změrem předávání skutečně zažitých vědomostí přímo z Brazílie a pralesa. Díky tomu, že už 9 let pracujeme s medicínou Rapé aktivně, dovolujeme si mluvit nahlas, protože to, co píšeme, známe od Huni Kuin indiánů a dalších šamanů z Amazonie. I dlouhé dietování Lucie v pralese s Maestro plantas nám dovoluje ještě hlubších vhledů.

Takže, kdo z Vás pracuje s TEPI, hodně HAUX HAUX pro Vás A FORÇA DO TABACO, DO NIXI PAE, DO DESHKE PAE DO DUMA DESHKE . 🙂

Haux Haux Haux

SARAVÁ RAPÉ

LUCIE & ŠTĚPÁN

Podělte se o své myšlenky