Telefon: +420 608 41 1046

MotherEarth gathering 2020

Our Mother Earth Delegation

Drazí kamarádi,
sdílejte tento příspěvek, ať se dostane k co nejvíce lidem ze všech koutů světa.

28.3 v sobotu našeho času od 19:00 přibližně do 21:00 proběhlo setkání stařešinů z celého světa se záměrem naplnění modlitby Matky země.

Původně to mělo být uzavřené setkání ve fyzické formě, avšak nakonec se jednalo o online setkání přes obrazovku, a tak u poselství mohli být přítomni všichni, kdo se cítíli voláni. 🙂 Lucie strávila s dalšimi asi 20 organizátory z celého světa mnoho času přípravami, aby zvládli svolat stařešiny ze všech koutů světa a doprovázet je s patřičnou úctou.
 Tuto modlitbu svolala Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D) spirituální učitelka z jížní Dakoty s krví severo-amerických indiánů, jež v minulosti také svolala 13 domorodých babiček. Původně to mělo být setkání v průběhu jednoho týdne a plně utajené, avšak Koronavirus vše změnil a my vychazíme s touto první  modlitbou na veřejnost.

Tato modlitba je voláním Matky Země. Medicína Rapé je plně propojená s naší Matkou, s naším prastarým pralesem, a tak si dovolujeme tuto práci sdílet i sem, mezi Vás.

Jak víte, s Rapé pracujeme již 9 let, což je poselstvím samo o sobě, a také díky práci v mnoha ruzných medicínských kruzích býváme zváni do všech těchto modliteb a celosvětových prací se záměrem pozvedání vědomí a kolektivního Ducha.
Připojte se k nám.

Původně fyzického setkání v uzavřeném kruhu se mělo účastnit také několik stařešinů ze všech koutů Amazonie, ale díky koronaviru a nemožnosti indiánů se připojit na internet z pralesa, v tomto vysílání nejsou.

Rozhodnutí o online vysílání této modlitby proběhlo 4 dny před jejím uskutečněním, takže to bylo organizačně pro nás všechny velice náročné, a i proto se omlouváme za lehkou technickou závadu na začátku videa. Naše další společné setkání stařešinů, které bude opět online a veřejně přístupné připravujeme. Pokud si přejete zůstat s touto modlitbou a poselstvím připojte se. Můžete upozornění sledovat na naší FB stránce Saravá Rapé či také budeme rozesílat mailing s odkazem k připojení se k modlitbě.

Až se za několik měsíců všichni setkáme u ohně s modlitbou, věříme, že i brazilští stařešinové budou stát v kruhu s námi.
HAUX HAUX HAUX Mae Terra.

Prosím sdílejte, ať se dostane ke všem 🙂

Lucie & Štěpán
SARAVA!

Záznam z živého vysílání Our Mother Earth Delegation.

Sdílej článek
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Tisk
Napsat komentář