Our Mother Earth Delegation | Sarava
MotherEarth gathering 2020

Our Mother Earth Delegation

Drazí kamarádí,
sdílejte tento příspěvek, ať se dostane k co nejvíce lidem ve všech koutech světa.

28.3 v sobotu našeho času od 19:00 přibližně do 21:00 bylo setkání stařešinů z celého světa pro naplnění modlitby Matky země.

Původně to mělo být uzavřené setkání ve fyzické formě, ale změna přišla a bylo to online setkání přes obrazovku a u poselství mohli být všichni, kdo se cítíli voláni. 🙂 Lucie strávila s dalšimi asi 20 organizátory z celého světa mnoho času, připrav a práce, aby zvládli svolat stařešiny ze všech koutů světa. A doprovázet je s patřičnou úctou.
Tuto modlitbu svolala Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph.D) spirituální učitelka z jížní Dakoty s krví severo-amerických indiánů, v minulosti také svolala 13 domorodých babiček. Původně to mělo byt setkání v jednom týdnu a plně utajené, ale Korona virus vše změnil a my vychazíme s touto základní a první modlitbou na veřejnost.

Tato modlitba je voláním Matky Země a díky tomu, že Medicína Rapé je plně propojená s naši Matkou, s naším prastarým pralesem dovolujeme si tuto naší práci sdílet i sem mezi Vás.

Protože víte, že s Rapé pracujeme už 9 let a už to je samo o sobě poselství a také díky práci v mnoha ruzných medicínských kruhách jsme zvaní do všech těchto modliteb a celosvětových prací pro pozvedání vědomí a kolektivního Ducha.
Připojte se k nám.

Původně na fyzickém setkání v uzavřeném kruhu a mělo být také několik stařešinů ze všech koutů Amazonie, ale díky korona viru a nemožnosti indiánů se připojit na internet z pralesa, v tomto vysílání nejsou.

Rozhodnutí o online vysílání této modlitby proběhl 4 dny před jejím uskutečněním, takže to bylo organizačně pro nás všechny velice náročné a proto se omlouváme za lehkou technickou závadu na začátku videa. Naše další společné setkání stařešinů, které bude online pro celou veřejnost připravujeme na ???? 2. května. ???? Pokud si přejete zůstat s touto modlitbou a poselstvím připojte se. Můžete upozornění sledovat na naší FB page Saravá Rapé či také budeme rozesílat mailing s odkazem k připojení se k modlitbě.

Ale za několik měsícu až se všichni setkáme u ohně s modlitbou věřím, že i brazilští stařešinové budou stát v kruhu s námi.
HAUX HAUX HAUX Mae Terra.

Prosím sdílejte ať se dostane ke všem 🙂

Lucie & Štěpán
SARAVA!

Záznam z živého vysílání Our Mother Earth Delegation.

Podělte se o své myšlenky