Ralph Metzner – Ropucha a jaguár

299  vč DPH

Terénní zpráva o neoficiálním výzkumu vizionářské medicíny Bufo alvarius a 5-MEO-DMT s úvodem Stanislava Grofa, Charlese Groba a doslovem Stanislava Grofa a Michaela Vančury.

Máme velkou radost, že naši kamarádi udělali významný počin a přeložili tuto knihu. Protože tematika je nám vlastní, tak jsme velmi vděčni, že ji můžeme sdílet také mezi Vás.

PS: Pokud kráčíte cestou s medicínou Rapé a používáte ji, připište nám do poznámky RAPÉ a my vám přibalíme malou pozornost, a pro ty co nefoukají taky určitě něco najdeme 🙂

Děkujeme, že se zajímáte a jdete touto cestou..

Vazba: Paperback
Počet stran: 134
Jazyk: Čeština

Není skladem

Ralph Metzner – Ropucha a jaguár

Terénní zpráva o neoficiálním výzkumu vizionářské medicíny Bufo alvarius a 5-MEO-DMT s úvodem Stanislava Grofa, Charlese Gro-ba a doslovem Stanislava Grofa a Michaela Vančury.

 

Co o knize říká Ralph Metzner:
“V této monografii uvádím do souvislostí své poznatky z prožitků a pozorování, nasbírané na sezeních s touto substancí, vedených s různými skupinami uživatelů i jednotlivci ve Spojených státech a Evropě v průběhu více než 30 let. Výrazu „neoficiální” používám při odkazování na experimenty s těmito substancemi v tom smyslu, že probíhaly skrytě, bez ohledu na omezení a zákazy oficiální kultury hlavního proudu. Jedná se etnografické terénní zprávy: nezprostředkovaná pozorování z neoficiální subkultury, doplněná popisy zážitků od velkého počtu účastníků a pozorovatelů. Je důležité vzít v potaz, že při výzkumu těchto takzvaných psychedelických či entheogenních substancí nelze pozorování a následné úvahy omezovat pouze na jejich fyzické a psychologické účinky. Jak zdůrazňuje většina zde citovaných lidí, jejich zkušenosti s těmito substancemi často dalece přesahují fyzický i psychologický rozměr a přinášejí je do nejhlubších i nejvyšších dimenzí naší existence na kos-mické i spirituální úrovni.”

Co o knize říká Stanislav Grof:
“Tato kniha přináší detailní informace ohledně fenomenologie zkušeností, terapeutických účinků, způsobů podávání, vztahů mezi dávkou a účinkem, vlivu rozmanitého uspořádání prostředí, kombinování sezení s entheogeny s různými formami spirituálních praktik a porovnání 5-methoxy DMT s jeho bratranci DMT a bufoteninem. Potenciál 5-methoxy DMT coby terapeutického prostředku budoucnosti se zdá být ob-zvláště zajímavý, neboť tato látka je dostatečně účinná, aby vyvolala terapeutické a transformativní působení v průběhu časového úseku, který svou délkou neklade nerealistické nároky na terapeutův program, díky čemuž je snazší takovou zkušenost poskytnout. Ropucha a Jaguár je mimořádným příspěvkem k dílům psychedelické literatury, který bude v budoucnu považován za klasiku. Informace v něm obsažené jsou dostatečně přesvědčivé, aby podnítily klinický výzkum 5-methoxy-DMT. Co člověka okamžitě napadne, je studie, která by zkoumala účinky této substance při léčení posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u veteránů a která by z důvodu nesmírného rozsahu problémů u této diagnos-tické kategorie měla největší šanci na schválení.”

Ukázky z knihy:
Připadal jsem si jako v jádru duše. Byl jsem si vědom „všeho o všem“ a zároveň si uvědomoval „toto je to ONO”. Védánta učí, že na nejvyšší úrovni vědomí existuje pouze bytí (sat), vědomí (čit) a blaženost (ánanda). V mé zkušenosti nebyl žádný subjekt, tělo, čas ani prostor, bylo tam ale bytí. Rovněž tam bylo vědomí: po odeznění účinků jsem si vše pamatoval. Přestože „já” jsem tam nebyl, pokračovala sebereflexe a zapa-matování. A rozhodně tam bylo nepředstavitelné blaho, radost a extáze. Připadal jsem si jako přesně na hraně mezi pohybem dovnitř a ven. Mohl jsem se pustit, ponořit se hluboko dovnitř a otevřít se obrovským vnitřním prostorům, nebo jsem mohl nechat energii projevit a vyjádřit se prostřednictvím tělesných pohybů a hlasu.

Jak jsem již zmiňoval, dospěl jsem k názoru, že trojrozměrná geometrická síť, rozpínající se do všech směrů, kterou nejprve „vidíte” před očima a následně vnímáte jako vše-prostupující, dovnitř i ven, je molekulární úroveň fyzické reality. Molekuly vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a různých dalších prvků a sloučenin „nevědí” a ani je nezajímá, zda jsou uvnitř či vně vašeho těla nebo zda jsou součástí nějakého objektu či formy ve vnějším světě. Na této úrovni neexistují žádné objekty ani těla nebo hranice — je zde pouze absolutně neosobní, neustále se měnící síťová struktura či pavučina, krystalická mřížka opakujících se vzorů. Na mysl přichází obraz drahokamy zdobené sítě boha Indry z mahájáno-vého buddhismu, symbolizující vesmír utvářený nekonečným zrcadlením vzájemných vazeb mezi věcmi a bytostmi.

 

ISBN: 9788027069187
vydavatel: Asaya productions

Další informace

Hmotnost 250 g
Rozměry 17 × 2 × 21 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Ralph Metzner – Ropucha a jaguár“