Orixá Oxalá

1,777  vč DPH

Sošky orixás najdete nejen v brazilských domácnostech praktikujících afrobrazilské náboženství Umbanda, ale i v rodinách, které se těchto rituálů neúčastní, nicméně věří v sílu Orixás, kteří reprezentují přírodní síly a zároveň představují mužské a ženské archetypy.

Oxalá je otcem všech Orixá a přírodních sil. Je bohem, který přináší kvalitu čistoty a úcty. On je tím, kdo stvořil vesmír a všechny přírodní síly. Symbolizuje naši víru ve Velkého Ducha a to jaké místo má spiritualita v našem každodenním životě a každé myšlence. 

On je ten, kdo přináší moudrost, trpělivost a víru. Ten, kdo povznáší a pozvedá naše oči k hlubším hodnotám a našemu životu dává křídla víry a naděje.

Tento Orixá je symbolem nebe, světla, klidu a tvorby, která vystupuje z niterné víry ve vyšší řád.

Oxalá Babá!

Výška sošky: 29 cm
Materiál: mramorová moučka, sádra, pryskyřice

Není skladem

Oxalá je aspektem tvorby z vyššího, nebeského řádu, představuje tvůrce všech přírodních elementů a všeho co je dobré a čisté a harmonické. Obalů v sobě nese archytyp otce a zároveň syna, kvality stáří, moudrosti a nadhledu, avšak také sílu v tvorbě a boj za dobro a cestu ke světlu.

On je tím , kdo také může přinášet kvalitu Otce, pro lidi na planetě Zemi. Ochránce, který nás navádí na našich spirituálních cestách, k porozumění a hlubším naukám dobra. On je tím, kdo odmítá jakékoliv hádky a nejasnosti. Vede nás svou doktrínou a naukou vždy k pořádku a přehlednosti, jak v životě, tak na naši spirituální cestě.

V mnoha tradicích je popisováno, že jméno Oxalá je v původním překladu “pokud si to Velký Duch přeje“ a to je skutečně to, co tento Orixá sám o sobě představuje. Nese v sobě symbol plného odevzdání se vyšší sílu, která je nad námi a vede nás na naší cestě životem. S Oxalá prozkoumáváme do hloubky kvalitu odevzdání ve všech jeho šířkách, odevzdání se aspektu dobra a vedení, kde již neusilujeme o naši cestu ega a chtění, ale naopak odevzdáváme se do rukou Vyššího Ducha, tvůrce. Stáváme se nástrojem vyššího celku, v pravdě a ve světle.

Oxalá, je přijímající láskyplný a klidný Orixá, proto je tím, kdo často otevírá dveře do světa Umbandy a je mezi prvními Orixá, se kterými se zasvěcenec do tohoto mystéria setkává. Vyharmonizovává naše stinné a světelné stránky, přináší nauku, že vše v nás i to, čeho se bojíme je ve skutečnosti světlem. Navádí nás na emoční rovnováhu a správná rozhodnutí pro nás a naši komunitu.

Je představitel čistého světelného paprsku, který protíná naše vědomí a už jen svou přítomností v naši mysli a v našem srdci pozvedá náš vnitřní prostor.

Je představitelem vzduchu, který nás obklopuje na tomto světě, je v každém prostoru a na každém místě, je éterem. Je tím, kdo obklopuje naši hlavu „Orí“ a pokládá na ni korunu.

Oxalá je tím, kterého voláme, pro náš vědomí vstup do světla a pravdy v rovností s Velkým Duchem. Je tím, kdo nás učí nalézat harmonii a klid. On přináší nadhled nad všemi stinnými tématy a poukazuje, že ve všem se nachází světlo a dobro, i ve vzduchu , který nás obklopuje a každou vteřinu ho nadechujeme a vydechujeme.

Oxalá je tím, který je všude kolem nás  a navádí nás na našich cestách ke světlu, dobrotě a lásce.

Jak se spojit s energií Oxalá ?

  • Můžete se zamyslet nad tím, jak jste klidní a dokážete zůstávat ve svém těžiště vědomí: Umíte stát za pravdou ve svém životě? Umíte se odevzdat vyššímu principu a vědomí? Dokážete si najít v každé zkušenosti něco dobrého a použít to pro změnu sebe sama ??
  • V přírodě se můžeme s archetypem Oxalá, vede, kde se dotýkáte země, protože on je tím Orixá, který stvořil zemi.
  • Barva Oxalá: bílá
  • Bylinky:  bazalka, rozmarýn, vavřín, meduňka, květy bavlny
  • Den: pátek

Pozdrav pro Orixá Oxalá, který užíváme a přivoláváme jeho sílu:

Oxalá Babá!

Saravá - Oltářní soška Orixá Oxalá

Tradice sošek Orixás v Brazílii

Sošky Orixás [čti orišás] najdete nejen v brazilských domácnostech, které praktikují afrobrazilské náboženství Umbandu, ale i v rodinách, které se těchto rituálů neúčastní, nicméně věří v sílu Orixás reprezentující přírodní síly a zároveň představují mužské a ženské archetypy. Můžeme mít doma Orixás, se kterými se identifikujeme nebo naopak pořízením si sošky určité(ho) Orixá se kontaktujeme s vlastnostmi a schopnostmi, které bychom chtěli mít. Je dobré vědět, že v Brazílii existuje hned několik linií Umbandy, a tak je možné, že informace, které vám přinášíme a se kterými jsme se setkali ve střední Brazílii, se budou v jiných částech Brazílie lehce lišit. Někdy se rozchází názory například na barvu svíček, které se jednotlivým Orixás zapalují – např. Ogum má někdy barvu modrou, jindy červenou. Proto vám doporučujeme, pokud budete používat sošky Orixás ke svým rituálům a energetické práci, abyste se našimi doporučeními inspirovali, ale ve finále jste to vy, kdo rozvíjí svoji intuici a definuje si, jak svoje Orixá uctíte.

Jak pracovat s archeytpy Orixás pro svůj osobní rozvoj

Charakteristiky jednotlivých Orixás a archetypů, které reprezentují, snadno svádějí k projekcím ve smyslu: Tato Orixá mi pomůže získat lásku, jiný mi dodá odvahu. A do jisté míry to je v pořádku – Orixás nám dodávají sílu a potřebné přístupy k řešení našich životních situací. Nicméně to je základní vnímání, které nás vede až k animismu.

My vám v rámci práce na sobě nabízíme přístup k Orixás jako k impulsům, které přijdou do našich životů a něco podstatného nám ukazují. Učí nás na morální i spirituální úrovni.

„Když si představíme, že kráčíme po cestě našeho života, Orixá je jako kůň, který se na cestě vynoří a zve nás k projížďce. Když svolíme, dodá nám další rozměr pro naše životní putování.“

Pokud to se studiem Umbandy a Orixás myslíte vážně, pořiďte si bílé oblečení, které je typické pro brazilské umbandisty. Bílá totiž symbolizuje klid, čistotu a pozitivní energii.

Další informace

Hmotnost 1000 g
Rozměry 25 × 25 × 35 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Orixá Oxalá“