Guias Pretos Velhos – Maior

999  vč DPH

Tyto Guias jsou rituální korále, které jsou zasvěcené síle Pretos Velhos. Ochraňují nás a zesilují naši mediumistiku a schopnost inkorporace (vtělení). 
Pretos Velhos jsou představitelé moudrých starých duší, které přichází z Afriky a přináší propojení s dávnými moudrostmi afrických kmenů. Jsou to velcí učitelé pradávného afrického šamanismu a práci s bylinami a přírodními silami.
Nesou v sobě očistu všeho, co je těžké. Léčení všeho, co je nemocné. Bezpodmínečnou lásku, pro vše, co není milované.
Tyto Guias stejně jako Pretos Velhos jsou určené pro pracovníky světla, lid modlitby, který nás učí milosrdenství a kvalitě odpuštění.

Naše Guias jsou vyráběné v Brazílii, ženami z duchovní linie Umbandy společně s Lucií.

Adorei as Almas!

Délka: 140 cm

Jen 3 skladem

Už jen 3 skladem!

Tyto Guias jsou zasvěcené Pretos Velhos kteří jsou velice moudré staré duše, které přichází z Afriky a přináší propojení s dávnými moudrostmi afrických kmenů. Jsou to velcí učitelé v rámci pradávného afrického šamanismu v práci s bylinami a přírodními silami. Jejich přítomnost přináší víru a naději v nejtěžších životních situacích, nadhled nad cestou života. Nesou v sobě očistu všeho, co je těžké. Léčení všeho, co je nemocné. Bezpodmínečnou lásku, pro vše, co není milované. Oni jsou nositelé útěchy, usmíření a ukonejšení veškeré bolesti.


Tyto Guias stejně jako Pretos Velhos jsou určené pro pracovníky světla, lid modlitby, který nás učí milosrdenství a kvalitě odpuštění.

Adorei as Almas!

Pro Umbandistu jsou Guias posvátný předmět, který vlastníka (médium) propojuje se světem Orixás a jejich silou. Když je Umbandista na Terreiru( na ceremoniální práci, kde se uctívají síly Orixás) jeho ceremoniální korále mu propůjčují sílu, napojení na daného Orixá, ochranu a prohlubují jeho mediumistickou práci. V běžné praxi se Umbandista s korálemi modlí, či je nosí ve chvíli potřeby pod oblečením.


Bežně se Guias na těle dotýkají centra břicha pro propojení s naším centrem síly a nandavají se přes hlavu, což v tradici Umbandy v sobě nese velkou symboliku. Hlava je pro Umbanisty posvátný přijímač, skrze který se do nás inkorporují spirituální bytosti a síly Orixás. Hlava se v jazyce Yoruba nazýva „Orí“, božstvo se nazývá „Xa“ takže spojením přijímače hlavy a božstva se dostaneme k překladu samotného slova „Orixá““božstvo, přebývající uvnitř hlavy“.

Takže když nastane moment, že přes svou hlavu nasadíte Guias na svůj krk, symbolizuje to očistu hlavy a otevření mediumistických kanálu pro konkrétní průvodce a Orixás.


Sarava Umbanda Guias

Zasvěcení Guias

V rámci tradice Umbanda jsou Guias po zakoupení nebo obdarování přineseny do Terreira (místa umbandistických ceremonií), aby získaly sílu od konkrétního Orixás, pro které jsou zasvěcené, požehnání přichází a vykonává Mãe Santo nebo Pae Santo, podle toho, kdo vede konkrétní Terreiro. 
Každý, kdo vlastní Guias, by s nimi měl obdržet zasvěcení (zaktivování jejich síly).

Guais je možné také propojit se sílou konkrétního orixás, skrze modlitbu a zpěv pontos. Zpěv je totiž něco, co je běžnou praxí každého „umbandisty“, kdy zpívá posvátné písně ( pontos ) pro konkrétní Orixás a tím se s ním propojuje. Právě zpěv pontos je jednou z hlávních částí v rituálu umbandy, kdy se zasvěcují samotné korále – Guias. Právě díky tomu, se někdy povede si skrze zpěv vytvořit doma takový malý rituál, jako na Terreiru. A to je ten správný moment pro zasvěcení Guias do síly Orixá, pro které jsou určeny. Guias můžeme posvětit skrze vykuřovadla a bylinné vody, skrze zpěv pontos a modlitbu. 

Očista a ochrana Guias

Ochrana a očisty jsou velice důležitou spirituální praxí, která se pojí s Guias, které by měly být uchovávány v bíle látce, či položeny na oltáři. Průběžně očišťované skrze kouř vykuřovadel, jako jsou například amesca, arruda, bílá šalvěj, palo santo či další vykuřovací byliny, a také by měla být vykonávána očista v bylinné koupeli.

V bylinných koupelích a v očistném kouři posvátných bylin a pryskyřic neočišťujeme jen své Guias, ale také svou „Orí“, naši hlavu, náš posvátný přijímač.
Naše Guias také nosíme na silová místa do přírody, namáčet je u bohyně Oxum zve vodopádech, u Yemanja v moři a oceánech, na kamenech v síle Xangô.

Inkorporace a mediumistická práce

Někteří lidé mají schopnosti média, což znamená během rituálů (Gira) inkorporovat. To znamená, že do nich vstoupí duch daného Orixá nebo jiného spirituálního pomocníka a přispívá tak k léčení nebo přináší důležitý vzkaz. Projevy mohou být verbální i neverbální. Ne všichni Umbandisté inkorporují a není to podmínka ani jediný cíl rituálu.

Mediumistická práce čili inkorporace probíhá ve změněném stavu vědomí. Síly Orixás vstupují skrze „Orí“ – hlavu – do těla média, aby nastal co nejužší kontakt mezi světem materiálním a spirituálním. Přinášejí navedení na spirituální cestě, poučení, energii a vibraci a mnoho dalšího, co pracující skupina či jednotlivci na ceremonii potřebují.
Přítomní v rámci Gira zpívají posvátné písně, tančí, oslavují život a jeho všechny elementy, a odehrává se posvátná svatba, spojení nebe a Země přímo v Terreiru.

Modlitba pro Média, která se užívá v při Umbanda pracích

Všemocný Bože, dovol, aby mi dobří duchové pomáhali
v komunikaci, o níž žádám.

Ochraň mě před domýšlivou představou, že jsem schopen se
sám ubránit před špatnými duchy, před pýchou, která mne
může uvézt v omyl ohledně hodnoty, kterou získávám, ode
všech pocitů, které jsou v rozporu s dobrodiním vůči ostatním mediím.

Pokud se mýlím, vyvolej v někom myšlenku, aby mě varoval,
a dej mi pokoru, abych mohl přijmout s plným porozuměním
kritiku, kterou mi dává, abych ji přijal tak, že se týká mě a nikoli druhých, jako rady, které mi dávají dobří duchové pro mé dobro.

Kdybych byl v pokušení jakkoli zneužít, nebo začal být pyšný
na schopnosti, které jsi mi svolil propůjčit, prosím Tě, abys mi
je odebral dříve, než se odchýlí od vhodného cíle, což bude
dobré pro všechny a pro můj vlastní morální vývoj.


(autor: Alan Kardec)


Další informace

Hmotnost 400 g
Rozměry 20 × 20 × 6 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Guias Pretos Velhos – Maior“