Orixá Obaluaê

1,777  vč DPH

Sošky orixás najdete nejen v brazilských domácnostech praktikujících afrobrazilské náboženství Umbanda, ale i v rodinách, které se těchto rituálů neúčastní, nicméně věří v sílu Orixás, kteří reprezentují přírodní síly a zároveň představují mužské a ženské archetypy.

Obaluaê je bohem, který je silně spjatý se Zemí. Je to jeden z nejstarších Orixá, který do naších životů přináší hloubku. Dokáže odejmout z našeho života všechny nemoci, protože vidi i ty nemenší detaily lidského prožívání, které mohou nemoc způsobovat.
On je prostředníkem mezi duchovním a fyzickým světem, a právě díky tomu nám ukazuje, že vše je možné překonat, pokud chceme žít v lidské formě. Obaluaê je symbolem skutečné pokory na cestě života a zároveň velkým učitelem jejího hlubšího porozumění.

Tento Orixá je symbolem pokory, naděje, vyléčení a světla. On je ten, který nás učí, že v naprosté ztrátě sebe, uvnitř temnoty, až na samotném dně, se nachází bod obratu. Mysl, která se ve výkřiku víry vznese ke světlu a samu sebe naplní světlem.

Atotô Meu Pai!

Výška sošky: 28 cm
Materiál: mramorová moučka, sádra, pryskyřice

Není skladem

Obaluaê je Orixá, který má schopnost vidět vše, i ty nejniternější uvědomění a prožitky, každý detail lidského života, v celé jeho šíři. Prozkoumává naši pokoru a přitom nás sám pokoře učí. Pokoře, která nepokořuje srdce, ale vidí v ostatních lidech sobě rovné a hledá vždy cestu důvěry, naděje a přijetí odlišností.

Je to Orixá, který je velice často vyhledáván lidmi, které sužuje a trápí jakákoliv nemoc, protože Obaluaê od nás dokáže nemoc odejmout. V tradici Umbandy se Orixás nežádají o zdraví, protože tato božstva nejsou Ti, kdo by zdraví schraňovali. Ale Obaluaê je Orixá, který zná nauku odejmutí nemoci. Z tohoto důvodu, jsou k němu často nošeny žádosti a modlitby o „odejmutí“ nemoci.

On sám, je zahalený dlouhou slámou, takže se říká, že když přichází, jsou mu vidět pouze nohy a ruce. Traduje se, že v sobě nese tak velké světlo, že musí být zahalen, aby neoslňoval lidi a mohli jsme být v jeho blízkosti. To také symbolizuje, že Obaluaê je vždy spíše pozorovatelem, který se nezúčastňuje a příliš nekomunikuje. Zasahuje na pomoc těm, kteří ho volají, jen díky své empatii, schopnosti vcítění a porozumění lidským bytostem a jejich bolestem.

Jméno Obaluaê v překladu znamená „ Pán ( božstvo) země“. On je tím, kdo je silně spojen se Zemí a zná mysterium reinkarnace, vtělení duše do fyzického těla, zde na zemi. On je tím, kdo si uvědomuje, jak jsou hmotné zátěže obohacující pro spirituální růst. Hmotné zátěže a těžkosti, přes které se pozvedá mysl člověka a duše. V absolutní ztrátě sebe a všeho, uvnitř temnoty, kdy se stáváme na moment sami temnotou a zcela pohlcuje naše nitro. Právě v tento moment se rodí prvopočátek vnitřního světla, vnitřního obratu z vlastní podstaty, převrat duše, přerod hmoty do ducha.

Prohloubení se do kvalit světla, dobroty a pokory nás Obaluaê navádí za pomocí nemocí, zakoušení těžkostí materie, kdy se v momentu otřesu a bolesti skutečně dotkneme všeho, co potřebuje odejmout z našich životů. Jeho podpora a empatie nám napomáhá jít až na dno zkušenosti a pozvednout se z vlastní síly a vlastního pramene znovu do života, zakusit extázi vnitřního znovuzrození a obnovy.

Obaluaê je představitel vnitřní krásy, která se ukrývá v každém z nás a je silnější a zářivější než jakákoliv krása pozemská.

Tohoto Orixá voláme, když potřebujeme pomoci na cestě přerodu a transformace. S žádostí pro odejmutí nemocí a těžkostí v našem životě spojených s matérii, abychom byli schopni dotknout se dna duše, temnoty a znovu se pozvedli na naší spirituální cestě.

Jak se spojit s energií Obaluaê ?

  • můžete se zamyslet nad tím, jak jste pokorní: dokážete vidět, že nemoc a nepohodlí těla je nositelem nauky pro náš život? Umíte se odevzdat změně a vždy se s ní spřátelit? Dokážete v každém člověku vidět vnitřní krásu a nacházet pochopení k jeho činům? Dokážete se odevzdat procesu očisty?
  • V přírodě se můžeme s archetypem Obaluaê setkat především na místech, kde je červená hlína a sucho.
  • Barva Obaluaê:  bílá, černá, červená
  • Bylinky: Sporýš argentinský, bazalka, arruda, máta, slzovka
  • Den: pondělí
  •  

Pozdrav pro Orixá Obaluaê, který užíváme a přivoláváme jeho sílu:

Atotô Meu Pai!

Saravá - Oltářní soška Orixá Obaluaê

Tradice sošek Orixás v Brazílii

Sošky Orixás [čti orišás] najdete nejen v brazilských domácnostech, které praktikují afrobrazilské náboženství Umbandu, ale i v rodinách, které se těchto rituálů neúčastní, nicméně věří v sílu Orixás reprezentující přírodní síly a zároveň představují mužské a ženské archetypy. Můžeme mít doma Orixás, se kterými se identifikujeme nebo naopak pořízením si sošky určité(ho) Orixá se kontaktujeme s vlastnostmi a schopnostmi, které bychom chtěli mít. Je dobré vědět, že v Brazílii existuje hned několik linií Umbandy, a tak je možné, že informace, které vám přinášíme a se kterými jsme se setkali ve střední Brazílii, se budou v jiných částech Brazílie lehce lišit. Někdy se rozchází názory například na barvu svíček, které se jednotlivým Orixás zapalují – např. Ogum má někdy barvu modrou, jindy červenou. Proto vám doporučujeme, pokud budete používat sošky Orixás ke svým rituálům a energetické práci, abyste se našimi doporučeními inspirovali, ale ve finále jste to vy, kdo rozvíjí svoji intuici a definuje si, jak svoje Orixá uctíte.

Jak pracovat s archeytpy Orixás pro svůj osobní rozvoj

Charakteristiky jednotlivých Orixás a archetypů, které reprezentují, snadno svádějí k projekcím ve smyslu: Tato Orixá mi pomůže získat lásku, jiný mi dodá odvahu. A do jisté míry to je v pořádku – Orixás nám dodávají sílu a potřebné přístupy k řešení našich životních situací. Nicméně to je základní vnímání, které nás vede až k animismu.

My vám v rámci práce na sobě nabízíme přístup k Orixás jako k impulsům, které přijdou do našich životů a něco podstatného nám ukazují. Učí nás na morální i spirituální úrovni.

„Když si představíme, že kráčíme po cestě našeho života, Orixá je jako kůň, který se na cestě vynoří a zve nás k projížďce. Když svolíme, dodá nám další rozměr pro naše životní putování.“

Pokud to se studiem Umbandy a Orixás myslíte vážně, pořiďte si bílé oblečení, které je typické pro brazilské umbandisty. Bílá totiž symbolizuje klid, čistotu a pozitivní energii.

Další informace

Hmotnost 1000 g
Rozměry 25 × 25 × 35 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Orixá Obaluaê“