Pataxó | Sarava

Pataxo

Tribo Indigeno PATAXÓ

Brazilský kmen indiánů Pataxó žije na pobřeží Atlantického oceánu, ve státě Bahia. Název Pataxó znamená v překladu spirit papouška. Hlavní medicínou tohoto kmene je Rapé. Pataxó indiáni mají Rapé ve velké úctě. Když začínají s Rapé pracovat, tak několik měsíců nemůžou Rapé foukat nikomu jinému kromě sebe. Až dosáhnou určité spirituální úrovně, tak až tehdy můžou Rapé aplikovat někomu jinému. Pataxó indiáni respektují své tradice a udržují je aktivně při životě. Jsou otevřeni sdílení se světem, ale stále si udržují některá tajemství ohledně výroby medicíny Rapé jen pro sebe.