Náramky přináší propojení 4 elementů, vody, větru, země a ohně. To jsou síly, které se učí osedlat každý bojovník v denním životě v pralese. V ceremoniální práci se naopak těmto sílám bojovník odevzdává, nechává se nimi vest a on sám se stává těmito elementy.

Výroba těchto náramku, byla hluboce procítěnou práci a tak budeme velice šťastní, když se dostane do správných rukou a síla elementu bude moci znovu ožít.

Kmen Fulni-ô
Tento kmen je jediná domorodá skupina severovýchodní Brazílie, která dokázala udržet svůj jazyk – Ia-tê – živý a aktivní, stejně jako rituál, kterému říkají Ouricuri a který se v současnosti provádí v naprostém utajení.