Po stovky let kmen Shipibo produkuje vizuální umění inspirované řekami poznání posvátné rostliny Ayahuasca. Shipibo udržují toto starověké umění, protože přináší živoucího ducha do ceremoniálních deček a oblečení. Setkáváme jsme se se ženami, které je vytváří, nasloucháme jejich příběhům, navštěvujeme jejich domovy a vzdáváme úctu jejich působivé kultuře. Látky nejsou pouhým uměním, ale jsou doplněny příběhem o rodině a kmeni. Tyto dečky uchovávají starodávnou tradici, která je ohrožena modernismem a industrializací, které mění území a ovlivňují živobytí kmenů žijících v deštných pralesích. Našim záměrem je uchovávat, ctít a podporovat umění hrdých Shipibo indiánů. Každý předmět s sebou nese příběh inspirovaný léčivými rostlinami džungle.